top of page
mon logo white.png

ХУР ЛАЙФ

Бид танд өрсөлдөхүйц өгөөж олгох, нэг жилийн хугацаатай хуримтлалын даатгалын бүтээгдэхүүнийг санал болгож байна. 

Хугацааны эцэст өгөөж тооцох хувь: 13%

Нөхөн төлбөр тооцож олгох хувь: 25%

Бүтээгдэхүүний онцлог:

  • Хуримтлал болон гэнэтийн ослын амь даатгал хосолсон санхүүгийн цогц бүтээгдэхүүн

  • Даатгалын хамгаалалт дэлхий дахинд 24/7 үйлчилнэ

  • Хуримтлалын дүнг хугацааны эцэст 113%, гэнэтийн ослын тохиолдолд 125%-иар тус тус тооцож олгоно

Piggy Bank

Та даатгал худалдан авахыг хүсвэл мэдээллээ үлдээнэ үү.

Таны мэдээллийг хүлээн авлаа. Баярлалаа!

bottom of page